Har du ideen, har vi løsningen

Trenger du hjelp til produksjon og oppfølging av egne produkter i Asia? Vi er en profesjonell norsk aktør med over 25 års erfaring som «Privat Label» partner for våre kunder i Skandinavia

Uansett hvilket produkt du måtte ønske, er det nærmest grenseløst hva vi kan levere. Og om det ikke eksisterer, kan vi sammen prøve å skape det!

Sykkel & sykkelutstyr

Hvorfor velge oss?

Vår spesialitet er bred kunnskap og lang erfaring når det gjelder produksjon av kunders egne merkevarer, såkalt Private Label. Vi følger og bistår gjennom hele prosessen fra idé til sluttprodukt. Dette er en kompetanse våre ansatte besitter, og de er til stede lokalt i de ulike markedene i Asia.

Finn riktig produsent

Det kan være vanskelig for selskaper selv å skaffe oversikt over pålitelige produsenter i et uoversiktlig marked, og mange ender ofte opp med å benytte lokale tradere. Vi har nettverket, erfaringen, lokalkunnskapen og er til stede der produsentene befinner seg.

Store avstander

Det er tidkrevende og kostbart med lange reiser, i tillegg til at pandemien har satt store begrensninger som har gjort det ekstra utfordrende å være fysisk til stede. Vi har kontorer lokalisert i store deler av Asia, og det å kunne møtes fysisk er helt avgjørende i en produksjonsprosess som skjer langt fra der produktet skal leveres og selges.

Tett oppfølging

Kultur og språk kan lett føre til misforståelser og problemer på mange ulike plan. Det er viktig å være tett på for å ta hånd om logistikken og foreta kontroller og inspeksjoner underveis. Slik sikrer vi også kvalitet og leveringspresisjon, og kan følge opp avtaler.

En ansvarlig samarbeidspartner

I Tempo Trading jobber vi for å tilby produkter som er produsert på en ordentlig måte. I det legger vi i at vi søker å kun samarbeide med produsenter som er sitt ansvar bevisst og som blant annet jobber for å sikre at menneske- og arbeidstakerrettigheter blir ivaretatt – både der hvor råmaterialer hentes ut og der produktene blir produsert. Det handler også om at vi i Tempo Trading må ha en slik tilnærming til våre samarbeidspartnere som gjør det mulig for de å utføre sin jobb på en god måte.

Trygge produkter

Man løper en stor risiko ved å ikke oppfylle lovkrav, noe som kan ha store økonomiske konsekvenser, i tillegg til betydelig negativ innvirkning på omdømmet. Vi har rutiner og kontroller for å sikre at produsenten kjenner til gjeldende regelverk for ulike produktgrupper som eksempelvis leketøy, elektroniske produkter og kjemikalieprodukter.