Logistikk

Planlegging og administrasjon

Logistikk omhandler planlegging og administrasjon av materialer og produkter, og fysiske forflytninger av en vare fra leverandør via produksjonsleddet til kunde. Ikke så spennende, kanskje, men av stor betydning for at dine og markedets krav og forventninger blir oppfylt.

Våre oppgaver her er hovedsakelig kvalitetskontroll og ivaretakelse av partenes interesser gjennom hele handelen – noe vi gjør med presisjon og med stor glede.

Det samme gjelder andre krevende oppgaver hvor det settes krav til erfaring, rutiner og kunnskap. Vi kartlegger og finner riktig produsent til riktig produkt, sørger for gjennomføring av produksjon, foretar kvalitetskontroll og følger prosessen videre til forsendelse og oppfølging av produsenter og leverandører. Dette skjer i forhold til etiske og bærekraftige prinsipper. Alle leverandører følges opp mot vår Code of Conduct med retningslinjer knyttet til menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold, og er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner.

opaltrading.com