Historie

Historiske bånd til Østen

Tempo Trading har gjennom morselskapet Dalema Gruppen AS, jobbet aktivt for å fremme handel med Østen siden 1934.

Via Opal Trading har vi egne kontorer med lokalt ansatte medarbeidere i Malaysia, Kina, Vietnam og India for å styrke kommunikasjon og kvalitet. Kontorene betjener hvert sitt omkringliggende område og sørger for at produksjon, logistikk og oppfølging av produsenter fungerer til kundenes tilfredsstillelse.