Organisasjon

En liten gigant

Tempo Trading er en liten fleksibel organisasjon med fire ansatte, som gjennom Dalema drar nytte av alle ressursene i Opal Trading, Dalema gruppen sitt eget sourcing kontor i Asia.

Tempo er en liten og fleksibel organisasjon med fire ansatte, men som del av Dalema Gruppen drar vi nytte av alle fellesressursene som økonomi, administrasjon og logistikk, samt tjenestene fra Opal: design, innkjøp, kvalitetskontroll og shipping. «Privat Label» produksjon er Tempo sitt fremste fagfelt, og vi strekker oss langt for å oppfylle dine forventninger og krav for å oppnå de høyeste standardene. Kinderegget du får, er rett produkt til rett tid og til riktig pris.