Vårt ansvar

Respekt, bevissthet og ansvarlighet

Ansvarlig produksjon står sentralt i vår virksomhet, og du kan være trygg på at våre produkter produseres på en ansvarlig og respektfull måte.

I Tempo Trading har vi et stort ansvar for å sørge for at produksjonen av våre produkter gjennomføres på en ordentlig måte. Det handler om at både vi og våre samarbeidspartnere er bevisst vår rolle i verdikjeden og viser respekt for mennesket og planeten vår. Du kan lese mer om vårt arbeid under.

Slik jobber vi