Produktsikkerhet

Krav til produkter

For oss i Tempo Trading er det viktig at produktene vi tilbyr er trygge for mennesker og miljø.

Produktsikkerhet

Tempo Trading har derfor egne retningslinjer for alle varegrupper som inneholder lovpålagte krav for de produktene vi produserer.

For å sikre at produktene overholder kjemikaliekravene, krever vi at produktene testes av akkrediterte laboratorier. Alle produkter gjennomgår også ulike fagtester for å sikre at produktet er sikkert og har tilfredsstillende kvalitet før det settes i produksjon. Kontroller og testing gjøres via Opal Trading og i samarbeid med eksterne testinstitutter.

Våre retningslinjer utgjør en del av innkjøpsavtalene som alle leverandører vi samarbeider med forplikter seg til å følge.