Slik jobber vi

Samarbeid gir resultater

Tempo Trading har spesialisert seg på handel fra Asia og hjelper sine Skandinaviske kunder med å sette sammen lønnsomme «Private Label» konsepter.

Slik jobber vi

Tempo Trading har spesialisert seg på handel fra Asia og hjelper sine skandinaviske kunder med å sette sammen lønnsomme «Private Label» konsepter. Vi er en liten organisasjon i Norge, men som en del av Dalema Gruppen har vi støtte via flere fellesfunksjoner innenfor konsernet.

Tempo Trading jobber direkte mot utvalgte produsenter i Asia og har gjennom søsterselskapet Opal East Trading Co. Ltd fire produksjonskontorer i våre viktigste markeder: Kina, India, Vietnam og Malaysia. Produksjonskontorene har direkte kontakt mot de ulike produsentene og jobber tett sammen med Tempo for å følge opp produksjon, logistikk, kvalitetskrav og produksjonsforhold hos produsentene.

I flere av våre markeder er det dessverre risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi, i Tempo Trading, har derfor et stort ansvar for å sørge for at vår produksjon gjennomføres på en ordentlig måte, både av hensyn til mennesker, samfunn og miljø. I arbeidet med å opptre ansvarlig har vi derfor utarbeidet egne retningslinjer som alle våre ansatte skal kjenne til og jobbe etter.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor leverandører har vi også etiske retningslinjer som alle våre samarbeidspartnere må signere og følge. Tempo følger konsernets retningslinjer for etisk handel, og utgjør en del av våre innkjøpsavtaler med leverandørene. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.