Dalema Gruppen

Morselskapet

Gruppen driver handelsvirksomhet innen import, varehandel, industri og fast eiendom. I dag har gruppen forretningsforbindelser på verdensbasis.

Den spede begynnelse fant sted i 1990 – med import av arbeidshansker. Grunnlaget for fremtidig vekst var en god porsjon nøysomhet og en ydmyk holdning til kundene, noe som den dag i dag står støtt hos både mor- og datterselskaper.

Dagens aktiviteter krever stor presisjon i kvalitetsoppfølging, lagerhåndtering og logistikk, og konsernet er derfor representert med selskaper så nær produksjonsstedet som mulig; i henholdsvis Kina og Malaysia. Dalema har et stort og effektivt distribusjonsnett.

Mer info finner du på www.dalema.no