Tjenester

Din høyre hånd i Asia

Det er liten tvil om de mange fordelene med å produsere varer i Asia, utfordringen er å finne frem i dette mylderet av muligheter.

Det krever en bred kompetanse innenfor mange ulike produktområder for å sikre et sluttprodukt som oppfyller alle krav – fra både kundene våre og fra myndighetene. Da er det viktig å ha en partner som forstår hele spekteret av oppgaver som skal løses, og som vet hvordan målet nås på den beste og mest effektive måten. Til punkt og prikke!

Sourcing