Kvalitetssikring

Sikre kvaliteten med kvalitetssikring

Menneskelige feil skjer fra tid til annen, men rollen til våre proaktive kvalitetskontrollere er å forhindre dette. Kvalitetssikring/-kontroll (QC) er en viktig faktor for alle selskaper i alle ledd.

Vi går ikke på kompromiss med integritet og ærlighet, og vi opprettholder de høyeste etiske standarder. For oss selv og våre produsenter. Vi kontrollerer og sikrer at produksjon er iht. til alle lover og regler for den aktuelle produktgruppen. Det er ikke nok at bare vi kjenner til det, minst like viktig er det å sikre at produsentene har samme kunnskap.

Høy standard

Vårt nettverk av QC-team jobber i hele Asia for å kvalitetssikre og oppnå de gjeldende standarder, og vi får all informasjon om eventuelle produksjonsproblemer og fraktforsinkelser på forhånd. Vi har etablert en leverandørdatabase med oversikt over hvem som er aktuelle. Hovedoppgaven er å redusere risiko forbundet med dårlig kvalitet, lasting, lagring, transport og manglende overholdelse av regulatoriske krav. I tillegg handler det om å sikre at kontraktsmessige forpliktelser oppfylles i spesifikasjoner, pakking, merking og levering.

QC-teamet gjør inspeksjoner på stedet for å fange opp kvalitetsproblemer så tidlig som mulig, og i så fall gis en korrigerende handlingsplan til leverandøren. Denne dokumentasjonen sørger for at korrigeringer blir gjort, og man unngår at det samme problemet gjentar seg. Vi søker alltid å finne løsninger på utfordringer som måtte oppstå.

Tredjepartsinspeksjon

Gjennom Opal administrerer vi den interne kvalitetskontrollen ettersom våre QC-team er spesialiserte på produktene og globale standarder. Det sikrer varens kvalitet, standarder og en prissetting som er konkurransedyktig. Vi tilbyr tredjepartsinspeksjon for å hjelpe kundene med å redusere risikoen og sikre kvaliteten og sikkerheten før produktene sendes. Denne uavhengige inspeksjonstjenesten vil beskytte våre kunders forretningsinteresser og minimere defekte produkter, som igjen vil gi færre klager.

Kontakt oss for mer informasjon